Vrienden ontmoeten elkaar in Kasteel Groeneveld

Vrijdag 28 oktober kwamen Vrienden uit het hele land naar Kasteel Groeneveld in Baarn. Na een gezellig samenzijn met muzikale begeleiding van het duo Cabo & Co*, was de middag gevuld met de bijeenkomst ‘Hoe wilt u oud worden?’. Een vraag die we u blijven stellen, omdat uw antwoorden ons een schat aan informatie biedt voor de toekomst. Hoe meer wij een beeld hebben bij uw verwachtingen, hoe beter wij daar op in kunnen spelen in de koers die we varen.

Welke koers heeft Pro Senectute de komende jaren voor ogen?

Bart Magielse, voorzitter Raad van Bestuur, opende de bijeenkomst. Hij schetste een beeld van de roerige zorgomgeving waarin wij ons bevinden. Zo hebben we te maken met bezuinigingen met als gevolg hogere werkdruk en zwaardere zorgvragen, veranderingen in de arbeidsmarkt en steeds meer regelgeving. Kortom het wordt er niet makkelijker op. Maar het geeft ook nieuwe inzichten en kansen. Als de buitenwereld verandert, dan veranderen wij mee, op de manier die past bij de identiteit van Pro Senectute. En dat proces loopt al een tijdje. Zo zijn onze medewerkers getraind en opgeleid voor de zwaardere zorgtaken, vinden wij het belangrijk dat medewerkers met plezier en energie hun werk blijven doen (vitaliteitsprogramma) en stimuleren wij hen met het programma Talentontwikkeling waarbij eenieder de eigen talenten kan ontdekken en inzetten. Ook begeleiden we hen in het stimuleren van de vitaliteit van onze bewoners. Dan gaat het verder dan de reguliere zorgtaken. Met meer aandacht voor persoonlijke wensen, stimuleren we de eigen regie en daarmee de energie van bewoners. Bovendien zal met onze nieuwbouwplannen voor Wildhoef, Tusselerhof en Oranjestein (particuliere huurappartementen) bejegening in de vorm van hospitality de nodige aandacht krijgen.

In welke omgeving bevinden wij ons?

Carolien Smits, lectoraat Innoveren met Ouderen, verbonden aan de Hoge School Windesheim in Zwolle vervolgde met een breed toekomstbeeld van de ouderenzorg in ons land. Met aansprekende voorbeelden nam zij het publiek mee in de veranderende omgeving van de nieuwe generatie ‘ouderen’. Daarbij gaf zij haar visie op de ouderen van straks, ontwikkelingen in de zorg, initiatieven en innovaties.

Toekomstbestendig bouwen

Ernst Havermans, Oomen Architecten, deelde zijn visie op de nieuwbouwplannen voor Wildhoef en Tusselerhof. “Beide ontwerpen zijn gebaseerd op duurzaamheid en vormen een eenheid met de groene omgeving. Door de flex-bouw kunnen we van twee kleine verpleeghuisappartementen, grote huurappartementen maken en andersom. In het ontwerp is ook rekening gehouden met een mogelijke veranderende bestemming in de toekomst. Kortom met trots mogen we het duurzaam bouwen noemen”. Voor beide plannen in Bloemendaal en Lochem geven we toekomstige bewoners de kans via een woonwensen-onderzoek hun verwachtingen kenbaar te maken.

*  Cabo & Co – ‘repertoire uit het American Songbook’ met Charlie Bo Meijering (piano) en Annoesjka Cabo (viool)

In deze functie blijft het de grootste uitdaging onze bewoners elke dag weer een mooie dag te bezorgen en daar zal ik me met hart en ziel voor inzetten. We zullen de komende jaren blijven bouwen op wat er in gang is gezet en meer en meer investeren in digitalisering.

Rein Souwerbren
Lid Raad van Bestuur