Op 17 mei jl. ondertekende Rein Souwerbren, lid van de Raad van Bestuur van Stichting Pro Senectute, Green Deal Zorg. Bij de ondertekening waren de heer Kruiswijk, wethouder gemeente Bloemendaal, mevrouw Van der Linden, beleidsmedewerker ministerie van Economische Zaken, de heer Zonneveldt, adviseur duurzaamheid gemeente Amsterdam, mevrouw Blokker-de jong, milieu-adviseur milieudienst IJmond, aanwezig. Hiermee zet Pro Senectute de eerste stap naar een duurzame organisatie.

Waarom neemt Pro Senectute deel aan Green Deal?

“Als zorgaanbieder met 10 locaties verbruiken wij behoorlijk wat aan grondstoffen, energie, water, voedsel en transport. We willen graag duurzamer ondernemen om milieuwinst te behalen en kosten te besparen. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben daar affiniteit mee. Ons doel is een besparingspotentieel van meer dan 20%.”, licht Rein Souwerbren toe.

Wat wil Pro Senectute bereiken met Green Deal Zorg?

“We willen een duurzame organisatie zijn. De Europese Commissie wil bedrijven en instellingen met de Energy Efficiency Directive (EED) motiveren om (meer) maatregelen te treffen voor energiebesparing. Het streven daarvoor ligt op 20% reductie. Pro Senectute organiseert daarvoor de EED-audit, die eens in de vier jaar wordt herhaald. Zo kunnen we het rendement goed meten. Tevens gebruiken we de milieuthermometer als instrument van Green Deal. Hiermee kunnen we onze locaties doormeten op duurzaamheid en indien nodig maatregelen treffen. Een dynamisch proces dus.”, aldus Harm Okker, facilitair manager Stichting Pro Senectute.  

Pro Senectute is op een aantal locaties al bezig met duurzame maatregelen

  • Installatie op centrale verwarmingsketels met kloktijden en stooklijnen (temperatuur op een vaste lagere stand). Dat levert zo’n 10 tot 15% kostenreductie op.
  • Het gebruik van verlichting gehalveerd
  • TL-verlichting vervangen door LED-verlichting met bewegingssensoren (investering die zich in drie jaar tijd terugverdient)
  • Enkel glas vervangen door dubbel glas
  • Inzet van energiescans voor een analyse op het energieverbruik
  • Stimuleren medewerkers alert te zijn op energieverbruik en belonen met behaalde resultaten

Als al deze resultaten dusdanige voordelen opleveren, zullen we deze maatregelen inzetten op alle locaties.

Pro Senectute en duurzame nieuwbouw

Voor de nieuwbouwplannen van de locaties Wildhoef (Bloemendaal) en Tusselerhof (Lochem) gaan we gebruik maken van duurzame energie met inzet van zonnepanelen en bodem warme/koude wisselaars. We houden ons aan de eisen in het bouwbesluit en streven daarnaast naar optimale duurzaamheid. 

Green Deal Zorg is een initiatief van de Rijksoverheid en het Milieuplatform Zorg. Met Green Deal Zorg geven zorgaanbieders, omgevingsdiensten, gemeenten en het Milieu Platform Zorg invulling aan een breed gedragen duurzame bedrijfsvoering. Zorgaanbieders die Green Deal ondertekenden hebben de ambitie om eind 2018 een start te hebben gemaakt voor systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Zo kunnen ziekenhuizen en zorgaanbieders met elkaar de CO2 uitstoot aanzienlijk verminderen. Bovendien spreken zij met elkaar af de bereikte resultaten inzichtelijk te maken door te streven naar een betrouwbaar integraal duurzaamheidskeurmerk.

Stichting Pro Senectute heeft 10 locaties in ons land en biedt, zonder winstoogmerk, op persoonlijke wijze een stijlvolle woonomgeving voor gelijkgestemde senioren, waarbij kwaliteit, goede omgangsvormen en privacy vanzelfsprekende elementen zijn.

Wat maakt Hoog Langen bijzonder? Allereerst natuurlijk de ligging en het comfort. Onze appartementen bieden een schitterend uitzicht. Verder hebben we onderling goed contact. Er is duidelijk sprake van een bepaalde verbondenheid, maar we laten elkaar ook vrij. Pro Senectute is een belangrijke verbindende factor en dat maakt de locatie eveneens bijzonder.

Mevrouw Linskens
Bewoner Hoog Langen, Lochem