Pro Senectute kent drie rechtsvormen:

  • Vereniging Pro Senectute - bewaakt de identiteit van Pro Senectute 
  • Pro Senectute Vastgoed B.V. - beheert het vastgoed
  • Stichting Pro Senectute - exploiteert de locaties

De statutaire doelstelling van de rechtspersonen is gelijk en de onderlinge samenwerking komt onder andere tot uitdrukking in de jaarlijkse bijdrage van de Vereniging aan de exploitatie van de Stichting. Deze zogeheten ‘Plusfunctie-bijdrage’ komt volledig ten goede aan bewoners.

Verantwoording

In het maatschappelijk verslag geeft Stichting Pro Senectute jaarlijks informatie over het profiel van de organisatie, de governance en het gevoerde beleid. De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie.
Aan de rechterzijde kunt u de jaarrekeningen van de Stichting en de Vereniging bekijken (PDF).

Bestuursleden Vereniging Pro Senectute

De heer J.M.J. Collette – voorzitter Rijswijk (Gld)
De heer drs. Ir. C.A.M. de Boo Aalsmeer
De heer dr. W.A. Veenhoven Bloemendaal
Mevrouw C. Steller-Blanson Henkemans Bussum
Mevrouw drs. M.C. Haimé Haarlem
Mevrouw mr. drs. T. van der Windt Haarlem
Mevrouw drs. P.J.E. van Zuijlen RA Amsterdam
 

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Stichting volgens de doelstelling handelt, passend bij de identiteit van Pro Senectute en dat het beleid en de algemene gang van zaken in overeenstemming zijn met de gestelde doelen.

De heer J.M.J. Collette – voorzitter Rijswijk (Gld)
De heer drs. Ir. C.A.M. de Boo Aalsmeer
De heer dr. W.A. Veenhoven Bloemendaal
Mevrouw C. Steller-Blanson Henkemans Bussum
Mevrouw drs. M.C. Haimé Haarlem
Mevrouw mr. drs. T. van der Windt Haarlem
Mevrouw drs. P.J.E. van Zuijlen RA Amsterdam

 

Leden Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en is verantwoordelijk voor de exploitatie van de locaties.

De heer S.W.G. Magielse MHA – voorzitter Amerzoden
De heer drs. R.C. Souwerbren Woerden

 

Beloningsbeleid

Medewerkers verdienen conform de CAO Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De beloning van de leden van de Raad van Bestuur en de leden Raad van Toezicht is conform de Beloningscode NVZD respectievelijk Beloningscode van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen en de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector.

 

Leden Centrale Cliëntenraad

De heer E.W. van Hasselt – voorzitter Wildhoef, Bloemendaal
De heer drs. W.J.M. Holthuizen Spaar en Hout, Haarlem
De heer R. Hendriks Oranjepark, Soest        
De heer J.F. Coers Tusselerhof, Lochem
De heer E.F. Berkhout Emmahof, Amsterdam
De heer H.C. Peletier Waalsdorp, Den Haag
De heer T.M. Snijders Oranjestein, Doorn
De heer D. Goedhart Hoog Langen en Stadenbos, Lochem


De Commissie Plus ziet onder voorzitterschap van een bestuurslid van de Vereniging toe op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan bewoners.

Mevrouw C. Steller-Blason Henkemans voorzitter

Bussum

De heer dr. W.A. Veenhoven

Bloemendaal

 
Download this file (Geconsolideerde Jaarrekening 2015 VPS 250516 - gewaarmerkt.pdf)Geconsolideerde Jaarrekening Vereniging Pro Senectute 2015
Download
Download this file (Geconsolideerde_jaarrekening_Vereniging_Pro_Senectute_2016.pdf)Geconsolideerde Jaarrekening Vereniging Pro Senectute 2016
Download
Download this file (Jaarrekening 2015 Stichting Pro Senectute 250516 - gewaarmerkt.pdf)Jaarrekening 2015 Stichting Pro Senectute
Download
Download this file (Jaarrekening_Stichting_Pro_Senectute_2016.pdf)Jaarrekening 2016 Stichting Pro Senectute
Download

Vitaliteit zit niet alleen in technische innovaties. Voor bewoners is er al veel te behalen in het stimuleren van de eigen regie en zelfredzaamheid. Dat kunnen kleine dingen zijn, die heel belangrijk zijn in hun beleving en welbevinden. Denk aan het stimuleren van bijvoorbeeld een bewoner die graag zelf de kopjes op tafel wil zetten.

Monique Polman
Locatiemanager Oranjestein, Doorn