Centrale Cliëntenraad 

Om een goede kwaliteit van wonen, zorg- en dienstverlening te bewerkstelligen en om slagvaardig te kunnen inspelen op de wensen van bewoners, is de daadwerkelijke betrokkenheid en invloed van de Centrale Cliëntenraad op beleid en beheer van Pro Senectute onontbeerlijk. Pro Senectute waarborgt daarom dat op het niveau van de locaties medezeggenschap van bewoners goed is geregeld. 

Leden van de Centrale Cliëntenraad
De heer E.W. van Hasselt (voorzitter)
De heer drs. W.J.M. Holthuizen
De heer R. Hendriks
De heer J.F. Coers
De heer E.F. Berkhout
De heer H.C. Peletier
De heer T.M. Snijders
De heer D. Goedhart

Cliëntenraad 

Iedere locatie van Pro Senectute heeft een Cliëntenraad (soms bewonersraad genoemd) die de gemeenschappelijke belangen van de bewoners van de locatie behartigt. De Cliëntenraad treft u op de locatiepagina zelf. De Cliëntenraad is samengesteld uit bewoners en/of familieleden/vertegenwoordigers van bewoners. De leden van de Cliëntenraad worden periodiek gekozen. Zij hebben regelmatig overleg met bewoners van de betreffende locatie over diverse zaken die van belang zijn voor een prettige en harmonieuze woonomgeving. 

Een Cliëntenraad heeft wettelijke bevoegdheden. Dat wil zeggen dat voor veel zaken die de bewoners direct aangaan, de Cliëntenraad advies- of zelfs instemmingbevoegdheid heeft. De Cliëntenraad overlegt regelmatig met de locatiemanager en bij dit overleg kan ook een bestuurslid (de portefeuillehouder) aanwezig zijn.

Download this file (Clienttevredenheidsonderzoek 2014.pdf)Clienttevredenheidsonderzoek 2014
Download
Download this file (In- en exclusiecriteria Pro Senectute.pdf)In- en exclusiecriteria Pro Senectute
Download
Download this file (Klachtenfolder Pro Senectute.pdf)Klachtenfolder Pro Senectute
Download
Download this file (Klachtenreglement Pro Senectute 2016.pdf)Klachtenreglement Pro Senectute 2016
Download
Download this file (Privacyreglement Pro Senectute.pdf)Privacyreglement Pro Senectute
Download

Er zijn vele veranderingen gaande op het gebied van financiën in de zorg, personeel, vastgoed en ICT. Op alle fronten zijn we druk bezig met vernieuwing en digitalisering met het doel onze bewoners elke dag weer een fijne dag te bezorgen. Gelukkig staan er nog genoeg uitdagingen voor de deur. Hoe meer we uw stem horen, hoe beter wij erop kunnen anticiperen. Ik hoor het graag.

Bart Magielse
Voorzitter Raad van Bestuur