Bijgewerkt op: 22 oktober 2020

Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt landelijk toe. Samen moeten we ervoor zorgen dat het bezoek veilig en verantwoord is: voor onze bewoners, voor onze medewerkers en voor uzelf.

Bezoek aan zorglocaties

Bezoek is op al onze locaties welkom. Kom niet naar onze locaties als u (milde) klachten heeft of in aanraking bent geweest met iemand die besmet is met corona.

De afspraken over bezoek:

  • Voor locaties in regio’s met status ‘zorgelijk’ en hoger is één bezoeker per dag per bewoner toegestaan. Dit hoeft niet elke dag dezelfde bezoeker te zijn. In uitzonderingsgevallen kan van deze regel worden afgeweken, na overleg de met de locatiemanager. 
  • Voor locaties in regio’s met status ‘waakzaam’ is het landelijk beleid in beginsel leidend. Het huidige landelijke beleid is dat thuis maximaal drie personen per dag mogen worden ontvangen. Dit betekent dat maximaal drie bezoekers per dag per bewoner zijn toegestaan. Uiteraard kunnen bezoekmogelijkheden worden ingeperkt als er sprake is van (een verdenking van) een coronabesmetting op de locatie.

De afspraken over het dragen van mondneusmaskers door bezoekers:

  • Voor locaties in regio’s met status ‘zorgelijk’ en hoger is het dragen van medische mondneusmaskers voor bezoekers verplicht. Deze verplichting geldt niet op de kamer van de bewoner als de 1,5 meter afstand wordt bewaard. Pro Senectute stelt de maskers ter beschikking.
  • Voor locaties in regio’s met status ‘waakzaam’ is het landelijk beleid in beginsel het uitgangspunt. Dit betekent dat bezoekers een eigen (niet medisch) mondneusmasker dragen. Op de kamer van de bewoner geldt deze verplichting niet als de 1,5 meter afstand wordt bewaard.

Algemene afspraken:

  • Bewaar (zoveel mogelijk) de 1,5 meter afstand, ook tot onze medewerkers.
  • Beperk het bezoek tot de kamer van de bewoner of ga samen naar buiten.
  • Noteer bij binnenkomst uw gegevens - leesbaar - op de registratielijst. Zo kunnen we contactonderzoek vergemakkelijken in geval van een besmetting.
  • Volg de algemene hygiëneregels: handen wassen, niezen in uw elleboog, geen handen schudden en papieren zakdoek eenmalig gebruiken.

Bezoek aan woonlocaties

Wilt u op bezoek bij iemand in een van onze woonlocaties in een regio met status ‘ernstig’? We advisseren u dringend een mondneusmasker te dragen (buiten de appartementen/woningen). U zorgt zelf voor het masker.

Mondmaskers door medewerkers Pro Senectute
Voor alle locaties van Pro Senectute in regio’s die zijn aangemerkt als ‘zorgelijk’ of ‘ernstig’ geldt dat een medewerker in ieder geval een mondneusmasker gebruikt, als hij of zij geen 1,5 meter afstand kan houden tot een bewoner.

Status per regio

Op deze website van de Rijksoverheid ziet u de meest recente status per regio.

Wanneer kunnen de bezoekmogelijkheden worden ingeperkt?

Als er sprake is van een (vermoeden van) een coronabesmetting bij een bewoner kan dit reden zijn om de bezoekmogelijkheden te beperken. Dit beoordelen we per situatie. Uiteraard worden bewoners en hun eerste contactpersonen geïnformeerd als dit het geval is.

Gastvrije organisatie - Waar het om gaat is dat medewerkers verder gaan dan hun functiebeschrijving. Met andere woorden, wij willen in alle denkbare mogelijkheden voldoen aan de verwachtingen van bewoners en gasten.

Harm Okker
Facilitair manager