Oranjestein ligt aan de rand van Doorn in de bossen. Het gebouw dateert uit 1977, maar is geheel gerenoveerd in 2012 om aan de zwaardere zorgvraag van bewoners en de moderne eisen te voldoen. In de grote tuin is het alle seizoenen goed toeven. Het centrum van Doorn met het gezellige winkelhart is vanaf Oranjestein goed te bereiken.

Wonen

Oranjestein is een locatie voor bewoners met een zware zorgvraag vanaf zorgzwaartepakket (ZZP) 4. Bewoners met een zware zorgvraag (vanaf indicatie Zorg Zwaarte Pakket 4) ontvangen vergoeding voor wonen, verzorging en verpleging (intramuraal) via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of met het Volledig Pakket Thuis (VPT) op basis van particulier wonen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) vraagt wel een eigen bijdrage voor zorglevering op basis van het eigen inkomen en vermogen. Zie nadere informatie op de homepage bij Wonen en Zorg en op de website www.cak.nl. 

Oranjestein heeft 64 eenpersoons-appartementen van 43 m². Daarnaast zijn er vier appartementen van 65 m² met een aparte slaapkamer voor echtparen. Oranjestein beschikt over vijf woonkamers (zogenaamde kleinschalige woningen) voor 9 tot 11 bewoners met dementie. Daar verblijven bewoners overdag. Onze medewerkers begeleiden bewoners bij het structureren van en invulling geven aan de dag.

Nieuwbouwplan

Om ook voor Oranjestein een zorgcontinuüm te realiseren van zelfstandig wonen (met eventueel lichte zorg) tot volledig verzorgd en verpleegd wonen, is een nieuwbouwplan ontwikkeld. Hiervoor zullen extramurale wooneenheden op het terrein van Oranjestein gebouwd worden. De verwachting is dat het plan in 2019/2020 gereed is.

 Cliëntenraad Oranjestein

 Heer T.M. Snijders, voorzitter

 Mevrouw P. van Boheemen, secretaris

Vitaliteit zit niet alleen in technische innovaties. Voor bewoners is er al veel te behalen in het stimuleren van de eigen regie en zelfredzaamheid. Dat kunnen kleine dingen zijn, die heel belangrijk zijn in hun beleving en welbevinden. Denk aan het stimuleren van bijvoorbeeld een bewoner die graag zelf de kopjes op tafel wil zetten.

Monique Polman
Locatiemanager Oranjestein, Doorn