Ondertekening Regionale Aanpak Kwaliteitskader
Amsterdamse verpleeghuiszorg 2022

Amsterdam, 18 september 2018

Op 18 september jl. hebben de bij SIGRA aangesloten verpleeghuiszorgaanbieders in Amsterdam, Zorgkantoor Zilveren Kruis, Gemeente Amsterdam en Cliëntenbelang Amsterdam getekend voor de Regionale Aanpak Kwaliteitskader met de titel ‘Thuis in een Amsterdams verpleeghuis’. Deze aanpak toont de ‘stip op de horizon voor Amsterdamse verpleeghuiszorg 2022’ met een vijftal projecten die de verpleeghuiszorgaanbieders oppakken om die stip te bereiken.

Versterking kwaliteit

De afgelopen jaren was er discussie over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Dit leidde in 2017 tot het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit kader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van de verpleeghuiszorg. Naast de individuele kwaliteitsplannen van de verpleeghuiszorgaanbieders is er met de ondertekening van de ‘Regionale Aanpak Kwaliteitskader’ nu ook een gezamenlijk regionaal plan. Voor de realisatie van de plannen is voor de Amsterdamse regio vanaf 2018 tot aan 2022 een ontwikkelbudget beschikbaar.

Stip op de horizon Amsterdamse Verpleeghuiszorg 2022

In de basis is de ambitie dat cliënten en hun naasten, in al hun diversiteit, in 2022 persoonlijke en professionele zorg en aandacht krijgen en ervaren. Zowel tijdens het verblijf in het verpleeghuis als tijdens de overgang naar het verpleeghuis.

Randvoorwaarde voor goede zorg is dat medewerkers zich toegerust en ondersteund voelen in hun werk, zich gewaardeerd voelen, voldoening vinden in het werk dat ze doen en voldoende loopbaanmogelijkheden ervaren.

Start vijf projecten

De komende twee jaar gaan de Amsterdamse verpleeghuiszorgaanbieders gezamenlijk aan de slag met vijf projecten om de kwaliteit van de verpleeghuis te verbeteren. Deze projecten richten zich op:

  1. Een prettige overgang van zelfstandig wonen naar een verpleeghuis.

  2. Samenwerken met naasten, ook als het moeilijk wordt.

  3. Inrichting van een strategisch Amsterdams platform personeelsplanning.

  4. Het creëren van een inspirerend werk- en leerklimaat.

  5. Betere kwaliteit van zorg door technologische innovatie.

De komende jaren wordt in gesprek met elkaar en samenwerkingspartners gekeken welke thema’s nog meer gezamenlijk kunnen worden opgepakt om tot de gewenste verpleeghuiszorg 2022 te komen.

Mijn man werd in 2007 getroffen door een progressieve vorm van Parkinson. Na mijn heupoperatie besloten we naar Oranjestein te verhuizen. Helaas overleed mijn man al snel. Dit lichte hoekappartement heeft een heerlijk terras met uitzicht op de tuin, waarin ik dagelijks drie rondjes loop. Ik doe mee met yoga-les, fiets op de hometrainer en lees iedere dag twee kranten. Genoeg vitaliteit voor lichaam en geest dus.

Mevrouw Beintema
Bewoner Oranjestein, Doorn