Pro Senectute kent drie rechtsvormen:

  • Vereniging Pro Senectute - bewaakt de identiteit van Pro Senectute 
  • Pro Senectute Vastgoed B.V. - beheert het vastgoed
  • Stichting Pro Senectute - exploiteert de locaties

De statutaire doelstelling van de rechtspersonen is gelijk en de onderlinge samenwerking komt onder andere tot uitdrukking in de jaarlijkse bijdrage van de Vereniging aan de exploitatie van de Stichting. Deze zogeheten ‘Plusfunctie-bijdrage’ komt volledig ten goede aan bewoners.

Verantwoording

In het maatschappelijk verslag geeft Stichting Pro Senectute jaarlijks informatie over het profiel van de organisatie, de governance en het gevoerde beleid. De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie.
Aan de rechterzijde kunt u de jaarrekeningen van de Stichting en de Vereniging bekijken (PDF).

Bestuursleden Vereniging Pro Senectute

De heer J.M.J. Collette – voorzitter Rijswijk (Gld)
De heer drs. Ir. C.A.M. de Boo Aalsmeer
Mevrouw C. Steller-Blanson Henkemans Bussum
Mevrouw drs. M.C. Haimé Haarlem
Mevrouw mr. drs. T. van der Windt Haarlem
 

Leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de Stichting volgens de doelstelling handelt, passend bij de identiteit van Pro Senectute en dat het beleid en de algemene gang van zaken in overeenstemming zijn met de gestelde doelen.

De heer J.M.J. Collette – voorzitter Rijswijk (Gld)
De heer drs. Ir. C.A.M. de Boo Aalsmeer
Mevrouw C. Steller-Blanson Henkemans Bussum
Mevrouw drs. M.C. Haimé Haarlem
Mevrouw mr. drs. T. van der Windt Haarlem

Per e-mail te bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Leden Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en is verantwoordelijk voor de exploitatie van de locaties.

De heer drs. R.C. Souwerbren Woerden
De heer W. de Gooyer (interim bestuurder) Norg

Per e-mail te bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Beloningsbeleid

Medewerkers verdienen conform de CAO Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. De beloning van de leden van de Raad van Bestuur en de leden Raad van Toezicht is conform de Beloningscode NVZD respectievelijk Beloningscode van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen en de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector.

 

Leden Centrale Cliëntenraad

De heer E.W. van Hasselt – voorzitter Wildhoef, Bloemendaal
De heer drs. W.J.M. Holthuizen Spaar en Hout, Haarlem
De heer R. Hendriks Oranjepark, Soest        
De heer W. Laman Trip Tusselerhof, Lochem
De heer E.F. Berkhout Emmahof, Amsterdam
De heer H.C. Peletier Waalsdorp, Den Haag
De heer T.M. Snijders Oranjestein, Doorn
De heer J. Westerduin Hoog Langen en Stadenbos, Lochem
Mevrouw E.Th.X. van Baak-Drilling Zuidkwartier, Amsterdam


De Commissie Plus ziet onder voorzitterschap van een bestuurslid van de Vereniging toe op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan bewoners.

Mevrouw C. Steller-Blason Henkemans voorzitter

Bussum

 
Download this file (Jaarrekening Vereniging Pro Senectute 2018.pdf)Jaarrekening Vereniging Pro Senectute 2018
Download
Download this file (Jaarrekening Stichting Pro Senectute 2018.pdf)Jaarrekening Stichting Pro Senectute 2018
Download

In deze functie blijft het de grootste uitdaging onze bewoners elke dag weer een mooie dag te bezorgen en daar zal ik me met hart en ziel voor inzetten. We zullen de komende jaren blijven bouwen op wat er in gang is gezet en meer en meer investeren in digitalisering.

Rein Souwerbren
Lid Raad van Bestuur