PERSOONLIJKE ZORG IS WAARDEVOL,
UW PRIVACY OOK 
WIJ GAAN ER ZORGVULDIG MEE OM

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt de privacy van personen door regels te stellen aan het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. De AVG vervangt vanaf 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om te voldoen aan deze AVG-wetgeving. Wij zorgen er voor dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en goed worden beschermd. Wij verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens voor een noodzakelijk doel of doeleinden. Deze persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard.

Hiernaast vindt u o.a. het privacyreglement, de zorg- en dienstverleningsovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en de disclaimer.
 

Meldpunt Datalekken

Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of als onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet redelijkerwijs uitgesloten kan worden. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging daarvan en andere vormen van onrechtmatige verwerking.
Mocht u een datalek ontdekken, dan kunt u dat binnen 72 uur melden aan Stichting Pro Senectute via onderstaande gegevens.  Meldpunt Datalekken Pro Senectute
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Cronenburg 75
1081 GM Amsterdam
T 020 540 01 50
E

 

Download this file (Voorbeeld brief AVG-rechten.pdf)Voorbeeld brief AVG-rechten
Download
Download this file (Clieenttevredenheid2016.pdf)Clienttevredenheidsonderzoek 2016
Download
Download this file (Algemene Voorwaarden 2018.pdf)Algemene Voorwaarden 2018
Download
Download this file (Privacy reglement.pdf)Privacyreglement Pro Senectute
Download
Download this file (Privacyverklaring Pro Senectute.pdf)Privacy Verklaring
Download
Download this file (disclaimer.pdf)Disclaimer
Download
Download this file (Zorg- en dienstverleningsovereenkomst en Algemene Voorwaarden.pdf)Zorg- en dienstverleningsovereenkomst en Algemene Voorwaarden
Download

Als het onze tijd is om ons huis in het groen te verlaten, is het fijn te weten dat Pro Senectute een plek heeft waar we met gelijkgestemden kunnen wonen. Een plek waar we ons thuis kunnen voelen en waar waarden zoals saamhorigheid, contact en steun de basis vormen voor het ontmoeten en samen leven. Wij zullen ons als Vriend van Pro Senectute daarvoor inzetten.

De heer en mevr. Dudok van Heel-De Goede
Vrienden Vereniging Pro Senectute