Het bijzondere zit in het feit dat onze bewoners met gelijkgestemden samen wonen. Ze vinden elkaar in de herkenbare en vergelijkbare achtergronden en dat voelt vertrouwd. Zelfs op oudere leeftijd is het dan makkelijk nieuwe contacten te maken.

Onze medewerkers maken het verschil

Alles is kopieerbaar of vervangbaar, denk aan gebouwen en faciliteiten. Maar onze medewerkers bepalen voor een groot deel of u als bewoner prettig woont. Zij benaderen iedere bewoner als een individu met eigen wensen. We verdiepen ons in de levensgeschiedenis van elke nieuwe bewoner, zodat we goed kunnen inspelen op de leefstijl die bewoners voorheen hadden. Zo kunnen we in overleg met de bewoner en familie persoonlijk inspelen op wensen en voorkeuren. Dat kan zijn op het gebied van vroegere hobby’s of interesses, carrières, activiteiten, muziekvoorkeur, favoriete eten, etc. Maar het kan ook zijn dat een bewoner bepaalde dingen prettig vindt in het dag-nachtritme. Als een bewoner bijvoorbeeld vroeg wil opstaan of juist laat, dan kunnen we daar rekening mee houden in de roostering van onze zorgmedewerkers. 
Persoonlijke aandacht, maakt het verschil. Het gaat tenslotte niet alleen om goede zorg, maar zeker ook om de persoon achter de zorgvraag. Daarbij staan waardigheid van en respect voor onze bewoners hoog in het vaandel. Onze medewerkers krijgen training in de juiste bejegening en het stimuleren van de eigen regie en de zelfredzaamheid van bewoners. Vitaliteit in de breedste zin van het woord, speelt daarbij een essentiële rol. Hoe zorgen wij er voor dat onze bewoners een zinvolle en prettig dag ervaren, waarbij ze (nog) openstaan voor nieuwe prikkels, ergens naar uitkijken, genieten van goede gesprekken en de veerkracht hebben als het even tegenzit.
Met elkaar creëren we een thuisgevoel!

Wat heeft u nodig?

Als u voor uzelf of voor een dierbare interesse heeft in een van onze locaties, dan kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de betreffende locatiemanager. Zie contactgegevens bij de locatie van uw keuze. Op basis van dit gesprek, kunnen wij uw wensen en verwachtingen inschatten evenals de eventueel benodigde zorg en u adviseren. Er zijn verschillende mogelijkheden.

1. Particulier huren met - indien nodig - thuiszorg

Indien u geen of een lichte zorgvraag heeft, tot indicatie Zorg Zwaarte Pakket  (ZZP) 4 , kunt u in al onze locaties een appartement huren en gebruikmaken van de faciliteiten. Als u thuiszorg nodig heeft, ontvangt u de zorg van onze eigen zorgmedewerkers of (afhankelijk van de locatie) van zorgmedewerkers van een zorgvuldig geselecteerde thuiszorgorganisatie waarmee wij een overeenkomst hebben. De zorglevering van een externe partij past altijd bij de identiteit van onze bewonersdoelgroep en de  waarden van onze organisatie. 
Indien uw zorgzwaarte toeneemt gedurende uw verblijf in een van onze locaties, zullen we met u en uw naasten een passende oplossing zoeken voor het bieden van een zorgcontinuüm binnen de mogelijkheden van Pro Senectute, dan wel met een samenwerkingspartner. 

Kostenoverzicht particulier huren (de betreffende bedragen treft u bij de locaties zelf)

  • Kale huurprijs (maandelijks), afhankelijk van de locatie, m2 appartement en ligging appartement. 
  • Servicekosten (maandelijks) voor o.a. onderhoud van het pand, technische installaties en de tuin/het park, schoonmaakkosten algemene ruimten, elektriciteitskosten algemene ruimten en water en verwarmingskosten eigen appartement. Energiekosten voor uw eigen appartement worden apart afgerekend of betaalt u rechtstreeks aan uw energieleverancier op basis van uw verbruik. Dit verschilt per locatie.  
  • Zorgabonnement (maandelijks) voor 24-uurszorgalarmering en zorgopvolging in noodsituaties

Optionele kosten 

  • Lunch en/of dinerkosten, op basis van facturering voor afgenomen maaltijden
  • Huur van een parkeerplaats of garagebox indien nodig
  • Kosten voor logeerkamer voor familieleden of voor herstel van een bewoner na bijvoorbeeld een operatie 
  • Kosten voor activiteiten
  • Kosten voor ingehuurde particuliere diensten. Dat kan zijn een klusjesman, taxiservice, kosten voor een (verjaardags)feest, etc. Zie hiervoor het overzicht Extra Diensten en Producten bij de locaties.
2. Verzorgd en verpleegd wonen

Bewoners met een zware zorgvraag vanaf indicatie Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 4 voor verzorgd wonen met verpleging, krijgen de kosten voor verblijf, verzorging en verpleging vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (zie het schema in deze PDF). U dient wel een eigen bijdrage op basis van uw inkomen/vermogen te betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.cak.nl. 
Zij beschikken over een eigen woon-slaapkamer eventueel met badkamer en ontvangen zorg zoals overeengekomen in het zorgplan in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). 

3. Dementiezorg

Bewoners met dementie (psychogeriatrische bewoners) vanaf indicatie ZZP 4 voor verzorgd, verpleegd en beschermd wonen, krijgen de kosten voor verblijf, verzorging en verpleging vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (zie het schema in deze PDF). U dient wel een eigen bijdrage op basis van uw inkomen/vermogen te betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.cak.nl. 
Zij beschikken over een eigen woon-slaapkamer eventueel met badkamer en ontvangen zorg zoals overeengekomen in het zorgplan in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). 

Overdag verblijven zij met elkaar in een woonkamer (kleinschalige woning genoemd). Hier serveren onze gastvrouwen de gezamenlijke dagelijkse maaltijden. Onze activiteitenbegeleiders organiseren op basis van een zinvolle dagbesteding, activiteiten die passen bij de persoonlijke wensen en achtergronden van bewoners in overleg met familieleden. Onze medewerkers zorgen voor een duidelijke structuur van de dag.  

U kunt een locatie vinden die het best aansluit bij uw situatie en uw wensen in het overzicht bij de tab ‘Locaties’. De iconen geven aan welke zorg, service en diensten in de betreffende locatie aanwezig zijn. 

Kostenoverzicht verzorgd en verpleegd wonen en dementiezorg 

Intramuraal - Vanaf een ZZP 4 kunt u wonen in een locatie met verpleegzorg of dementiezorg inclusief huisvesting en volledige verzorging en verpleging bij Pro Senectute. Dit heet intramurale zorg en wordt vergoed via de Wet Langdurige Zorg aan de zorgaanbieder, in dit geval Pro Senectute. Bewoners hoeven dan zelf niets meer te betalen aan verzorging, verpleging, levensonderhoud en huisvesting. U betaalt hiervoor wel een hoge eigen bijdrage per maand aan Het Centraal Administratie Kantoor (CAK), die afhankelijk van het inkomen en vermogen kan oplopen tot maximaal € 2.301,40. Het CAK berekent uw eigen bijdrage op basis van uw inkomen, vermogen, huishouden en indicatie. 

Volledig Pakket Thuis - U kunt er echter ook voor kiezen om particulier te huren met een ZZP 4 of hoger in een locatie van Pro Senectute met verpleeg- en dementiezorg, op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT). U ontvangt dan  verzorging en verpleging vergoed via de Wet Langdurige Zorg. Pro Senectute levert dan de zorg op basis van uw aangewezen zorg zwaarte pakket (vanaf ZZP 4). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt de hoogte van uw indicatie. Met een VPT betaalt u een lage eigen bijdrage. Echter met een VPT betaalt u daarnaast nog wel gewoon de kosten voor uw huisvesting (huur en servicekosten e.d.). Uw eigen bijdrage aan het CAK bedraagt in dit geval maximaal € 838,60 per maand.  

Bereken uw eigen bijdrage 

Met behulp van de online rekenprogramma’s van het CAK kunt u berekenen hoeveel u ongeveer moet betalen aan eigen bijdrage intramuraal of VPT. Om het rekenprogramma in te vullen, heeft u uw inkomensgegevens nodig. Voor informatie kunt u terecht op de website www.hetcak.nl

Meer informatie bij Pro Senectute

Locaties Spaar en Hout (Haarlem)
en Wildhoef (Bloemendaal) 
Mevrouw (Randi) Andreassen, cliëntadviseur
M 06 14 22 85 72
Locatie Emmahof, Amsterdam
  (tijdelijke huisvesting in Overveen)
Mevrouw (Betsy) Gaasbeek, locatiemanager
T 020 679 60 69
Locatie Oranjestein, Doorn Mevrouw (Jennie) Van Knotsenburg, locatiemanager
M 0343 473 636
Locatie Tusselerhof, Lochem Mevrouw (Coryne) Noordhoek, locatiemanager
M 06 41 51 63 49
Download this file (Schema externe overheidsbesluiten.pdf)Schema externe overheidsbesluiten
Download

Gastvrije organisatie - Waar het om gaat is dat medewerkers verder gaan dan hun functiebeschrijving. Met andere woorden, wij willen in alle denkbare mogelijkheden voldoen aan de verwachtingen van bewoners en gasten.

Harm Okker
Facilitair manager