Particulier huren met thuiszorg (indien nodig)

Indien u thuiszorg nodig heeft, organiseert Pro Senectute dit voor u met eigen zorgpersoneel of met een externe organisatie waar we mee samenwerken. Op basis van uw indicatie bepalen we samen met u hoe vaak u thuiszorg nodig heeft en voor welke zorg- en hulpvraag. Al deze gegevens worden opgenomen in uw persoonlijk zorgleefplan.

U beschikt over een 24-uurszorgalarmerings-systeem met zorgopvolging. Dit gebruikt u in geval van een noodsituatie waarbij acute hulp noodzakelijk is.

Verpleegzorg

Als u geïndiceerd bent voor indicatie 4 of hoger, dan komt u in aanmerking voor verpleegzorg. Dat betekent dat u 24 uur per dag verpleging en verzorging ontvangt. U heeft een eigen appartement dat u naar uw persoonlijke smaak kunt inrichten en u woont in een beschutte woonomgeving. De zorg en begeleiding die Pro Senectute levert is voornamelijk individueel gericht en de hoeveelheid zorg en begeleiding die u krijgt, hangt af van uw indicatie. De afspraken hierover met u en mogelijk uw naasten, leggen we vast in uw persoonlijk zorgleefplan. Voor advies over uw persoonlijke zorgvraag en de mogelijkheden op de locatie van uw keuze, kunt u altijd contact opnemen met de betreffende locatiemanager.

Wij zorgen voor een schoon appartement als u hier zelf niet meer toe in staat bent. Op vaste momenten worden koffie en thee verstrekt. Het ontbijt, de lunch en het diner worden verzorgd. De warme maaltijd is of tijdens de lunch of ’s avonds. Dit verschilt per locatie die verpleegzorg bieden. Op de locaties worden activiteiten aangeboden die passen bij de levensstijl en brede culturele interesses van de bewoners. U kunt hierbij denken aan een concert, een lezing, een expositie, film, etc..

Indien u gebruik wenst te maken van particuliere diensten, kunt u dat opvragen bij de locatiemanager in de zorglocatie zelf.

Zorgvisie

Pro Senectute levert hoogwaardige zorg op maat en bij de invulling van de zorg wordt gekozen voor een belevingsgerichte benadering: de vraag van de bewoner is sturend en bepalend. Daarbij staan zelfstandigheid en privacy hoog in het vaandel en het streven is dan ook dat de bewoner de regie zo veel mogelijk en zo lang mogelijk in eigen hand houdt. In het persoonlijk opgestelde zorgleefplan is naast aandacht voor verantwoorde zorg, veel aandacht voor welzijn en wonen.

Zorg Zwaarte Pakketten

In de verpleging en verzorging wordt gewerkt met 10 Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP). Via de Wet Langdurige Zorg kunt u intramurale opname in een van onze locaties (verpleeghuizen) vergoed krijgen (wonen, verzorging en verpleging) met een zorgindicatie via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vanaf ZZP4. Wij ondersteunen u dagelijks met persoonlijke verzorging - indien nodig - op meerdere momenten van de dag. Uw wensen en voorkeuren qua wijze en tijdstip zijn daarbij sturend. U heeft een vast contactpersoon. Hij of zij maakt u wegwijs en draagt zorg voor het nakomen van de afspraken. Deze afspraken over bijvoorbeeld medicijngebruik borgen we in het zorgplan opgenomen in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Dit dossier vormt een hulpmiddel voor onze medewerkers, voor u en uw naasten. Tweemaal per jaar zullen we deze afspraken met u (en uw naasten) evalueren. Mocht de zorg die wij bieden niet meer toereikend blijken, dan gaan wij hierover met u in gesprek.

De zorg en begeleiding die we op locaties geven aan bewoners met psychogeriatrische problemen (dementie) is zowel individueel als groepsgericht. Naast de ondersteuning bij de persoonlijke verzorging, helpen we bewoners ook bij het structureren van de dag. Onze medewerkers begeleiden u bij een prettige dagbesteding. Bewoners hebben naast de beschikking over een gemeenschappelijke huiskamer, een eigen kamer met persoonlijke spulletjes. Bewoners met dementie brengen de dag met andere bewoners door in de gezamenlijke huiskamer waar ook het ontbijt, de lunch en het diner gezamenlijk plaatsvindt. Vanuit de locaties in Haarlem en Lochem levert Pro Senectute ook (geïndiceerde) thuiszorg aan zelfstandige bewoners van locaties (niet altijd van ons) in dezelfde plaats.

Zorgwachtlijsten

Indien u informatie wilt over de wachtlijst voor een locatie van uw keuze, neemt u dan contact op met de locatiemanager van de betreffende locatie (homepage: Locaties en bij de gekozen locatie: Contact).

Kwaliteitskeurmerk

Het kwaliteitssysteem van Pro Senectute is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001:2008 (EN15224:2012 ‘ISO voor Zorg en Welzijn’). Het kwaliteitscertificaat houdt in dat de geboden zorg- en dienstverlening voldoet aan de 'Normen voor Verantwoorde Zorg'. Dit wordt jaarlijks getoetst door de onafhankelijke certificerende instantie ‘Certificatie in de Zorg’.

Vitaliteit zit niet alleen in technische innovaties. Voor bewoners is er al veel te behalen in het stimuleren van de eigen regie en zelfredzaamheid. Dat kunnen kleine dingen zijn, die heel belangrijk zijn in hun beleving en welbevinden. Denk aan het stimuleren van bijvoorbeeld een bewoner die graag zelf de kopjes op tafel wil zetten.