Op deze pagina vindt u de bepaling over de intellectuele eigendom, de disclaimer, de privacy- en de cookieverklaring  van www.pro-senectute.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Pro Senectute. Hierin  geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het intellectueel eigendom van de informatie op deze website berust bij Stichting Pro Senectute. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Pro Senectute is het niet toegestaan tekst, foto- en filmmateriaal of andere materialen op deze website te kopiëren of te verspreiden.  

Disclaimer. Geen garantie op juistheid 

Stichting Pro Senectute streeft naar een zo actueel mogelijke website. Voor de productbeschrijving en de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke en actuele  weergave.  Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  Stichting Pro Senectute aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staan waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.pro-senectute.nl op deze pagina.

Privacyverklaring

Algemeen

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor de website van Pro Senectute. Stichting Pro Senectute, die de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens, hecht veel belang aan gegevensbescherming en vertrouwelijkheid en handelt daarom in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 juli 2000, inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Tijdens uw navigatie op de website wordt de volgende informatie verzameld en verwerkt: datum en tijdstip van het bezoek, duur, IP-adres en technische configuratie (het operating system, browser, Flash versie).

Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt om de website goed te laten werken en voor het monitoren van de kwaliteit en effectiviteit van de (informatieve) diensten die via de website worden aangeboden.

Opslag en gebruik van gegevens

Persoonsgegevens zullen op een veilige manier verwerkt  worden overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving op het gebied van databescherming (de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en telecommunicatie (Telecommunicatiewet). Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor de doeleinden van het contact en niet ter beschikking worden gesteld aan derden.

Bewaren van persoonsgegevens

Stichting Pro Senectute bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van haar taken in overeenstemming met de hiervoor vermelde doeleinden.

Wijzigingen

Stichting Pro Senectute heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen of bij te werken. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd en herzien in september 2017.

Gegevensbescherming en -beveiliging

Personeel van Stichting Pro Senectute en alle derden die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens moeten de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving naleven.

Contact

U kunt zich in geval van vragen richten tot Stichting Pro Senectute als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, Cronenburg 75, 1081 GM Amsterdam,

Tel: +31 20 540 01 50         e-mail:

 

Cookieverklaring

Sichting Pro Senectute maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein databestand dat op de computer wordt opgeslagen, dat gebruikt wordt om u toegang te geven tot bepaalde eigenschappen van de website, zoals de verbinding en beeldweergave.

Stichting Pro Senectute gebruikt zonder uw expliciete toestemming enkel functionele cookies, die bedoeld zijn voor het verkrijgen van informatie over de kwaliteit en effectiviteit van de website en cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zogenaamde ‘tracking cookies’ die het surfgedrag van gebruikers monitoren, zullen alleen geplaatst worden als u daarvoor expliciet toestemming geeft.

Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u uw browser als volgt instellen:

(1) In Internet Explorer kunnen alle cookies geweigerd worden door te klikken op 'Instellingen', 'Geavanceerde instellingen', 'Privacy en services' en te kiezen voor 'alle cookies blokkeren' met het drop down menu;

(2) in Firefox kunt u alle cookies blokkeren door te klikken op het menu, 'Opties' en in de tab      'Privacy' het vinkje bij 'Cookies van websites accepteren' te verwijderen.

U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Het blokkeren van alle cookies kan echter een negatief effect hebben op het functioneren van de website. Eigenlijk zijn cookies noodzakelijk om de website goed te analyseren en te optimaliseren.