Pro Senectute biedt haar werknemers een inspirerende en sfeervolle werkomgeving. De fraaie locaties, de hoge ambities en de bijzondere doelgroep maken het werk plezierig en uitdagend. Als werkgever verwacht Pro Senectute van haar medewerkers dat ze persoonlijke aandacht hebben voor bewoners en stelt zij hoge eisen aan kwaliteit, zelfstandigheid, representatie en correcte bejegening.

Daar tegenover staat dat Pro Senectute haar best doet medewerkers een prettige en vitale werkomgeving te bieden. Er is veel respect over en weer.

Het salarisniveau en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Aanvullend daarop kent Pro Senectute ook eigen, voor de medewerker voordelige, regelingen zoals:

  • Regeling woon – werkverkeer
  • Fietsenplan
  • Collectiviteitskortingen bij verzekeraars

Tevens is er een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden, waarbij verschillende arbeidsvoorwaarden onderling uitgewisseld kunnen worden.

Medewerkersonderzoeken

Eenmaal in de twee jaar onderzoekt Pro Senectute de tevredenheid van medewerkers en vrijwilligers op verschillende aspecten op persoonlijk-, team-, locatie- en organisatieniveau. Hierbij een overzicht van de belangrijkste resultaten uit het laatste medewerkers- en vrijwilligers onderzoek van begin 2017.

Scores medewerkers op organisatieniveau Benchmark VVT
7,3 Goed werkgeverschap (VVT 7,2)
7,8 Bevlogenheid (VVT 7,9)
7,9 Betrokkenheid (VVT 7,6)
7,4 Tevredenheid (VVT 7,4)
7,3 Vitaliteit (VVT 7,5)
   
Scores vrijwilligers op organisatieniveau Benchmark VVT
8,5 Plezier in vrijwilligerswerk (VVT 8,6)
7,3 Pro Senectute (VVT 7,6)
8,2 Gewaardeerd door medewerkers (VVT 8,1)


Opleidingsmogelijkheden

Scholing van medewerkers is voor Pro Senectute een belangrijk instrument voor kwaliteitsverbetering en organisatieontwikkeling. Vanuit de digitale leeromgeving Pro Academy ontvangen medewerkers vakinhoudelijke scholing om op de hoogte te blijven en zich verder te ontwikkelen. Er is veel aandacht voor de onderscheidende kenmerken van Pro Senectute en haar bewoners.

De locaties voor bewoners met een zware zorgvraag hebben de titel ‘erkend leerbedrijf’ en verzorgen jaarlijks beroepsopleidingen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). We leiden leerlingen op tot Helpende (niveau 2), Verzorgende IG (niveau 3) en zelfs tot Verpleegkundige (niveau 4) (alleen in locatie Oranjestein, Doorn).

Pro Senectute vindt het belangrijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen. Scholing en bijscholing op terreinen zoals kwaliteitszorg, klantgericht werken (hospitality) en bedrijfshulpverlening vormen dan ook een vast onderdeel van het werk. 

Als het onze tijd is om ons huis in het groen te verlaten, is het fijn te weten dat Pro Senectute een plek heeft waar we met gelijkgestemden kunnen wonen. Een plek waar we ons thuis kunnen voelen en waar waarden zoals saamhorigheid, contact en steun de basis vormen voor het ontmoeten en samen leven. Wij zullen ons als Vriend van Pro Senectute daarvoor inzetten.

De heer en mevr. Dudok van Heel-De Goede
Vrienden Vereniging Pro Senectute