Bij Pro Senectute wordt u gezien en gehoord: dat is wat ons drijft. Pro Senectute biedt op persoonlijke en gastvrije wijze huisvesting en activiteiten gericht op welzijn en zorg aan gelijkgestemde senioren. Mensen die ervoor kiezen om bij Pro Senectute te wonen, kiezen voor verbinding met gelijkgestemden en vinden het (laten) voeren van de eigen regie belangrijk. Zijzelf of hun naasten nemen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en welbevinden. Kwaliteit, goede omgangsvormen en privacy zijn belangrijk voor onze bewoners. Aandacht voor achtergrond, leefstijl en interesses zorgt ervoor dat de bewoners zich snel thuis voelen, contacten leggen en zich in de nieuwe omgeving kunnen verbinden.

Medewerkers van Pro Senectute helpen hierbij met hun professionaliteit, gastheerschap en klantgerichtheid. De behoeften van de bewoner staan centraal. Dit betekent dat medewerkers in samenspraak met bewoners met respect en aandacht omgaan met de behoeften van de bewoner.

Pro Senectute heeft tien zorg- en woonlocaties. 

Bestuurlijke organisatie

Pro Senectute bestaat uit:

  • Vereniging Pro Senectute: bewaakt de identiteit van Pro Senectute 
  • Pro Senectute Vastgoed B.V.: beheert het vastgoed
  • Stichting Pro Senectute: exploiteert de locaties 

Raad van bestuur

De raad van bestuur bestuurt de stichting en is verantwoordelijk voor de exploitatie van de locaties. 

Pim de Vries

 

Bestuurder: Dhr. drs. Pim de Vries.

Secretaris raad van bestuur: Mw. mr. drs. Inge Ploegmakers

U kunt de raad van bestuur bereiken via: .

Raad van Toezicht

De raad van toezicht ziet erop toe dat de stichting volgens de doelstelling handelt, passend bij de identiteit van Pro Senectute en dat het beleid en de algemene gang van zaken in overeenstemming zijn met de gestelde doelen.

De leden van de raad van toezicht:

Mw. mr. drs. T. van der Windt (voorzitter)  
Dhr. mr. drs. R.W.M. Quik (vicevoorzitter)  
Mw. drs. M.C. Haimé  
Dhr. drs. M. Dijkstra  
Dhr. A.T.J.M. Zuure  
Dhr. prof. dr. M. Džoljić   

U kunt de raad van toezicht bereiken via: