Proza, het huisblad Pro Senectute, verschijnt tweemaal per jaar en bevat informatie over PRO-ZAken.