Stichting Pro Senectute is een organisatie zonder winstoogmerk. Het eigen vermogen is onder andere opgebouwd uit schenkingen en legaten.

Een zitje voor in de tuin, extra aankleding van de huiskamers of materialen voor in de hobbyruimte. Schenkingen en legaten worden gebruikt om het welzijn van de bewoners te verhogen. Wilt u Pro Senectute ondersteunen de best mogelijke zorg en dienstverlening te bieden? U kunt giften en legaten overmaken op rekeningnummer NL38 ABNA 0241 421 624 van Vereniging Pro Senectute.

Pro Senectute is een ANBI-instelling, dat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Gastvrije organisatie - Waar het om gaat is dat medewerkers verder gaan dan hun functiebeschrijving. Met andere woorden, wij willen in alle denkbare mogelijkheden voldoen aan de verwachtingen van bewoners en gasten.

Harm Okker
Facilitair manager