Per dinsdag 16 januari 2024 is er een nieuw bestuur voor Stichting Pro Senectute. De raad van bestuur bestaat met ingang van deze datum uit Marjolein Jaquet en de bestuurs-BV van Venturion. Marjolein Jaquet is een ervaren zorgbestuurder, met brede kennis van ouderenzorg en wonen voor ouderen. Zij zal de dagelijkse leiding over Pro Senectute hebben. Venturion is een Nederlandse organisatie die zich sinds 2011 ook richt op de ondersteuning van zorgorganisaties op het gebied van onder andere financiën, HR, administratie, juridische zaken en management. Venturion en Pro Senectute gaan samen optrekken bij het verstevigen van de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering van Pro Senectute.

De raad van toezicht bestaat vanaf 16 januari 2024 uit drie (zittende) leden: Marc Dijkstra (voorzitter), Radboud Quik en Monica Haimé. Misa Dzoljic; Thessa van der Windt en Anton Zuure zijn per diezelfde datum teruggetreden als toezichthouder.

Wij zijn verheugd met het feit dat we in staat zijn om de eigenheid en identiteit van Pro Senectute te behouden, mét de inbreng en ondersteuning van een gerenommeerde en ervaren partij als Venturion. Wij zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Marc Dijkstra

Voorzitter raad van toezicht Stichting Pro Senectute